ธงนำชัย วัสดุการเบาะ

โทร 029437385

ฟองน้ำวิทย์คืออะไร


ประวัติ

ฟองน้ำนั้นดั้งเดิมหมายถึงสัตว์น้ำชนิดหนึ่งทีตัวเป็นโพรงรูพรุน โดยคนเราก็อาศัยความเป็นรูพรุนและอุ้มน้ำนี้มาใช้งานต่างๆ เช่น การล้างจาน อาบน้ำ ในปัจจุบันก็ยังนิยมใช้ในการอาบน้ำเด็กทารก ภาษาอังกฤษเรียกฟองน้ำว่า Sponge ภาษาไทยปัจจุบันบ้างก็เรียกฟองน้ำชนิดนี้ว่า “ฟองน้ำธรรมชาติ”

ฟองน้ำธรรมชาติ

ฟองน้ำกับงานเบาะ

ในงานเบาะ บุนุ่มต่างๆ ดั้งเดิมนั้น ไม่ได้ใช้ฟองน้ำ(ธรรมชาติ)เข้าประกอบแต่อย่างใดเพราะฟองน้ำ(ธรรมชาติ)เหล่านั้นมีขนาดเล็ก ขนาดไม่เพียงพอต่อการปูที่นั่งที่นอนที่รองรับร่ายกายคนเรา ในอดีต วัสดุที่เกี่ยวข้องกับการทำเบาะทำบุนุ่มจะเป็นวัสดุประเภทเส้นใยธรรมชาติเช่น นุ่น ใยมะพร้าว หรือพวกขนสัตว์ เช่น ขนม้า ขนแกะ หรือที่นิยมก็จะเป็น ขนเป็ดและขนห่าน

เบาะขนห่าน


ฟองน้ำยุคใหม่

เมื่อเทคโนโลยีด้านโพลิเมอร์พัฒนาขึ้นคนเราก็คิดค้นวัสดุที่พองตัวเป็นรูพรุนฟองอากาศและมีความหยุ่นตัวและคืนตัวได้ดีคล้ายกับฟองน้ำ(ธรรมชาติ) ในขณะที่สามารถขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่างๆและทำเป็นผืนขนาดใหญ่ได้ มันจึงถูกใช้ในงานเบาะและงานบุนุ่มต่างๆมากมายในภาษาอังกฤษเรียกวัสดุพวกนี้ว่า Foam ในขณะที่คำไทยนั้นยังสะท้อนคุณลักษณะดั้งเดิมของมันที่คล้ายกับฟองน้ำธรรมชาติ เราคนไทยจึงเรียกวัสดุประเภทนี้ว่า “ฟองน้ำวิทยาศาสตร์” หรือเรียกย่อว่า "ฟองน้ำวิทย์" จนในปัจจุบันก็เหลือเรียกกันแต่ ฟองน้ำ และเรียกฟองน้ำดั้งเดิมว่า “ฟองน้ำธรรมชาติ” กันไป

ฟองน้ำวิทยาศาสตร์


ฟองน้ำประเภทต่างๆ

เนื่องมาจากวัสดุโพลิเมอร์นั้นมีหลายประเภท เทคโนโลยีการทำให้โพลิเมอรขยายตัวก็ถูกใช้ในวัสดุโพลิเมอรต่างๆซึ่งทำให้ได้คุณลักษณะแตกต่างกันโดยแต่ละแบบก็เหมาะสมกับการใช้งานต่างๆกัน เช่น

EPS Foam (Expanded Polystyrene Foam) เป็นวัสดุที่ทำจากพลาสติกโพลีสไตรีน โดยเนื้อมันไม่ได้มีความยืดหยุ่นและคืนรูป เราจะคุ้นเคยกับวัสดุประเภทนี้ในงานหีบห่อกันกระแทก และงานเครื่องเขียน ขึ้นรูปตัวอักษรเนื่องจากมันไม่หยุ่นตัวคืนตัว คำไทยเราก็ไม่เรียกวัสดุประเภทนี้ว่าฟองน้ำแต่อย่างใด แต่เรียกมันว่า “โฟม” ทับศัพท์

โฟม

EVA Foam (Ethylene-Vinyl Acetate Foam) เนื้อโฟมประเภทนี้ แน่นและคงตัวแต่ยังมีความยืดหยุ่นบ้าง และรองรับน้ำหนักได้มาก มักถูกใช้ในงานกันกระแทก และงานรับน้ำหนัก เช่นงานปูพื้น หรือพื้นรองเท้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองเท้าแตะ คนไทยเราจึงเรียกโฟมประเภทนี้ว่า ฟองน้ำรองเท้า(แตะ) หรือ ยางปูพื้น

ยางปูพื้น

PE Foam (Polyethylene Foam) ผลิตจากพลาสติกประเภท LDPE (Low-density polyethylene) เราจะคุ้นเคยกับโฟมประเภทนี้ กับงานบรรจุหีบห่อกันกระแทกในอุปกรอิเลกโทรนิคบางงาน เช่นชิ้นส่วนคอมพิมเตอร์ มีลักษณะที่พลาสติกและมีรูพรุนขนาดใหญ่ การยุบตัวและคืนตัวมีมากแต่ยังไม่สปริงตัวเท่ากับวัสดุสำหรับงานเบาะ ในคำไทยมักเรียกสับสนกันอย่างมากกับฟองน้ำงานเบาะเนื่องจากมักไม่มีอยู่ในสินค้าทั่วไป

พีอีโฟม กันกระแทก

PU Foam (Polyurethane foam) เป็นโฟมประเภทยืดหยุ่นตัวสูง สปริงตัวดี จึงทำให้มันอยู่ในงานป้องกันการกระแทกแทบทุกประเภท และอยู่ในงานเบาะสมัยใหม่ แม้กระทั่งงานเฉพาะทางอื่นๆเช่นงานซับเสียง แม้ภาษาอังกฤษจะเรียกวัสดุประเภทนี้ว่า Foam เหมือนกัน แต่คำไทยเราเรียกว่า ฟองน้ำ หรือ ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ เพราะด้วยคุณสมบัติมัน คล้ายหรือแทบจะเหมือนกันกันฟองน้ำธรรมชาติดั้งเดิม

ฟองน้ำเบาะ

นอกจากที่กล่าวไปแล้วเทคโนโลยีปัจจุบันยังสามารถทำโฟมจากโพลิเมอร์ได้อีกมากมายหลายประเภท โดยมีส่วนผสมๆต่างๆกันไป แต่โดยหลักจะเหมือนกันคือการทำให้โพลีเมอร์ฟูด้วยสารเคมีหรือความร้อน 

 ดูฟองน้ำที่เราจำหน่าย 

 กลับหน้าแรก